KALENDER

JANUARIBÖNEN VARJE 
MÅNDAG – ONSDAG 18:30

FEBRUARI 2023

1 FEBRUARI  – ONSDAG 18:30
BÖN HEMMA HOS RYDÉN I BÄCKANÄS 

Välkommen till Bönens hus - Pingstkyrkan i Bor! Vi är en levande och kärleksfull församling,  överlåtna till att sprida Guds ord och tjäna vårt samhälle. Våra dörrar är alltid öppna för  alla som söker en plats för tillbedjan, tröst och stöd. Välkommen till våra söndagsgudstjänster, bönesamlingar och gemenskap. Låt oss växa tillsammans i tro och kärlek.

© 2023 All Rights Reserved.