KALENDER

Bön varje onsdag kl. 18.30 Pingstkyrkan:  15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12

Jämna veckor i ett hem 18.30
1/12 Fransson/Lindholm 0706-617640

Ring 0708-519 880 för info!

VÅRA PASTORER

Jenny Rydén 0727-197 272

Mattias Rydén 0708-519 880

Ronny Andersson 0760-472 451

Församlingskassan 123 199 35 67 Missionskassan 123 350 08 73

Copyright Pingstkyrkan i Bor 2021 All rights reserved